wip   Witamy na Wydziale Inżynierii Produkcji
Menu

20-612 LUBLIN, ul. Głęboka 28
faks/tel. (+ 81) 531-96-69, 531-96-63
Zakład Modelowania i Systemów Informacyjnych

20-280 Lublin, ul. Doświadczalna 50A
Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Kusz, profesor zwyczajny
tel.
e-mail: andrzej.kusz@up.lublin.pl

Jednostka nadrzędna

Profesorowie zwyczajni

    Adiunkci

    Asystenci

    • mgr inż. Dariusz Siłuch, asystent

    Pozostali pracownicy