wip   Witamy na Wydziale Inżynierii Produkcji
Menu

20-612 LUBLIN, ul. Głęboka 28
faks/tel. (+ 81) 531-96-69, 531-96-63
Zakład Inżynierii Ekologicznej

20-069 Lublin, ul. kr. St. Leszczyńskiego 7
Kierownik: dr hab. Krzysztof Jóźwiakowski, profesor nadzwyczajny
tel. 81 532 06 44
e-mail: krzysztof.jozwiakowski@up.lublin.pl

Jednostka nadrzędna

Profesorowie nadzwyczajni

  Adiunkci

  Asystenci

  • mgr inż. Arkadiusz Malik, asystent

  Wykładowcy

  • dr inż. Eugeniusz Popławski, starszy wykładowca, tel. 81-532-06-44

  Pozostali pracownicy