wip   Witamy na Wydziale Inżynierii Produkcji
Menu

20-612 LUBLIN, ul. Głęboka 28
faks/tel. (+ 81) 531-96-69, 531-96-63
Laboratorium Analityki Wód i Ścieków

20-069 Lublin, ul. kr. St. Leszczyńskiego 7
Kierownik: dr inż. Michał Marzec, adiunkt
tel. 81-524-81-28

Jednostka nadrzędna

Adiunkci

    Pozostali pracownicy

    • mgr inż. Waldemar Kitta, specjalista, tel. 81-524-81-24
    • dr inż. Agnieszka Listosz, starszy technik
    • mgr inż. Aneta Pytka, specjalista inżynieryjno-techniczny
    • dr inż. Grzegorz Wyrykowski, starszy specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-524-81-24